เผยชื่อ 55 สถานประกอบการดีเด่น รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560

  • 17 Feb 2017
  • /
  • 357

          อย. จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่ ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศ รวม 55 ราย ทั้งอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการที่ตั้งใจทำดี คำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

          วันนี้ ( 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ    กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สถานประกอบการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ หากเป็นผู้ประกอบการผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ที่สำคัญไม่เคยถูกดำเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

          สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 55 ราย ดังนี้    ด้านอาหาร จำนวน 17 ราย ได้แก่  1) บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด 2) บริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด 3) บริษัท ชายน้อยฟู้ด จำกัด 4) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 5) บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 6) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 7) บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด 8) บริษัท         เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) 9) บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด 10) บริษัท ยาคอบส์ ดาวเออร์ เอ็กเบิร์กส์ ทีเอช จำกัด 11) บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12) บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด 13) บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด 14) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 15) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 16) บริษัท โอสถสภา จำกัด 17) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

          ด้านยา จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด 2) บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 3) บริษัท ยูเมด้า จำกัด 4) บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 5) บริษัท อาร์เอ็ก แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 6) สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

          ด้านเครื่องสำอาง จำนวน  9 ราย ได้แก่  1) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ แฮลท์แคร์ จำกัด 2) บริษัท จอนห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 3) บริษัท ไทยไดโซ  แอโรโซล จำกัด 4) บริษัท  นีโอคอสเมด จำกัด 5) บริษัท ปวีณ์มล จำกัด 6) บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด  7) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ จำกัด 8) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 9) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ

          ด้านเครื่องมือแพทย์  จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) บริษัท โนวาเมดิค จำกัด 2) บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด 3) บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด 4) บริษัท เอ็ม.อีเมดิเทค จำกัด 5) บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

          ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1) บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3) บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 4) องค์การเภสัชกรรม

          สถานประกอบการด้านยาและวัตถุอันตราย จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

          สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน จำนวน 12 ราย ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง จังหวัดลำพูน 2) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตรตำบลป่าเลาเมืองเพชรบูรณ์ (บริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด) จังหวัดเพชรบูรณ์ 3) วิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสด แม่ลำจวน จังหวัดนครสวรรค์  4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุแค จังหวัดสระบุรี 5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา จังหวัดสมุทรสงคราม 6) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปากน้ำโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 7) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำปลาส้มบ้านตะคุ จังหวัดมหาสารคาม 8) วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกบ้านนางอย - โพนปลาโหล จังหวัดสกลนคร 9) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปอนางเหริญ จังหวัดนครราชสีมา 10) วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง จังหวัดอุบลราชธานี 11) กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ จังหวัดชุมพร 12) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน จังหวัดสงขลา

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในตอนท้ายว่า  อย. ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำดี ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทั้ง 55 ราย ขอให้รักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจาก อย. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]