อย. ไม่อนุญาตให้ใส่ “หมามุ่ย” ในอาหารทุกชนิด ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัด เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภค

  • 8 May 2017
  • /
  • 245

จากกรณีมีผู้บริโภคร้องเรียนว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสกัดหมามุ่ย  ได้รับอนุญาตจาก อย. โฆษณาสรรพคุณในการรักษาโรค อย. ยืนยันไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหมามุ่ยในผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการว่าสารสำคัญในเมล็ดหมามุ่ยที่ชื่อว่า L – dopa ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท dopamine มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ และ ยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดจากหมามุ่ย เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ ย้ำ ! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค ไม่มีสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค

          นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดหมามุ่ยได้รับเลขสารบบอาหารจาก อย. โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณในทำนองว่า สามารถบำบัด บรรเทา หรือ รักษาโรคได้ นั้น อย. ขอชี้แจงว่า ไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหมามุ่ยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากมีสารสำคัญในเมล็ดหมามุ่ยที่ชื่อว่า L – dopa ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท dopamine ที่มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ ในปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดจากหมามุ่ยที่นำมาเป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร และยังไม่ปรากฏหลักฐาน  จากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศที่อนุญาตให้ใช้หมามุ่ยเป็นอาหาร หรือเป็นส่วนประกอบของอาหาร

          เตือนภัยผู้บริโภคอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์อาหารใดที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพ เพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องได้รับ  ความเห็นชอบจาก อย. เท่านั้น ผู้ขออนุญาตต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์การกล่าวอ้างนั้น และ ปฏิบัติตามคู่มือประชาชน เรื่อง การขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ถ้าเผยแพร่โฆษณาเฉพาะท้องถิ่นหรือจังหวัดสามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ แต่หากเผยแพร่ทั่วประเทศจำเป็น ต้องขออนุญาตต่อ อย. อีกครั้งหนึ่งก่อนจึงจะเผยแพร่ได้ ย้ำ ! ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ อาหาร ไม่ใช่ยารักษาโรค ผู้ประกอบการต้องไม่แสดงสรรพคุณในการบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค และไม่หลอกลวงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ผู้ใดทำการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่ากระทำผิดกฎหมาย

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับมาตรการการดำเนินการของ อย. กรณีพบการโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการโฆษณา แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือ สรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จ โอ้อวด  หรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ โดยไม่สมควร ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ  ทั้งจำทั้งปรับ หากพิสูจน์ได้ว่า ข้อความบนฉลากเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ  เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษจำคุก 6 เดือน – 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท รวมทั้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบว่ามีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจแบบตรงหรือไม่ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อตรวจสอบเรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับร้านค้าออนไลน์ หากผู้บริโภคได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือพบการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. 1556 E-mail: [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ อย. จะได้ดำเนินการปราบปรามและดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]