อย. เข้มตรวจสินค้าที่ผ่านด่านอาหารและยาหนองคาย รองรับสินค้านำเข้าจากการเปิดบริการ รถไฟจีน – ลาว

  • 17 Dec 2021
  • /
  • 49

         อย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านอาหารและยาหนองคาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านเข้ามาทางช่องทางการเปิดให้บริการรถไฟจีน - ลาว

          นพ. วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากที่ปรากฎตามข่าวว่ามีรถไฟจีน - ลาว เปิดให้บริการและมีสินค้าโดยเฉพาะผักผลไม้ผ่านมาช่องทางนี้เพิ่มขึ้น โดยในวันที่ 16 - 17 ธันวาคม นี้ ทีม อย. ลงมาดูพื้นที่หน้างานว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคใด ๆ หรือไม่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรประจำด่านอาหารและยาหนองคายในการตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้จากต่างประเทศที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดย อย. พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของด่านอาหารและยาในพื้นที่อย่างเต็มที่

          ทั้งนี้ อย. มีมาตรการคุมเข้มตรวจสอบผักผลไม้อย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร (Certificate) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และสุ่มตรวจผักผลไม้โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หากพบว่าผักผลไม้เคยมีประวัติตกมาตรฐานจะกักกันสินค้าไม่ให้เข้าประเทศ และตรวจสอบว่ามีสารเคมีอันตรายตกค้างหรือไม่ หากพบว่าไม่มีจึงจะตรวจปล่อยสินค้า ส่วนถ้ามีจะไม่ให้นำเข้าและดำเนินคดีตามกฎหมาย และเน้นงานเชิงรุกโดยพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นที่ด่านอาหารและยาหนองคายเพื่อใช้คัดกรองความเสี่ยงของผักผลไม้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าประเภทผักผลไม้ได้รวดเร็วขึ้น

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า อย. มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจในการปฏิบัติงานของ อย. และในส่วนของผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการนำเข้าได้ที่เว็บไซต์ https://www.fda.moph.go.th/sites/logistics/Pages/Main.aspx หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 7348 หรือ 0 2590 7363-4 และ E-mail : [email protected]

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]