อย. ส่งความสุขปีใหม่ แนะเลือกกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ”

  • 25 Dec 2021
  • /
  • 26

           อย. ส่งความสุขปีใหม่ แนะเลือกกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เพื่อคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดี และมีการแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมในภาชนะที่แสดงรายละเอียด ชื่อ ประเภท หรือชนิดของอาหาร รวมทั้งวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการเป็นต้น

           นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่าง ๆ จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น  อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม คุกกี้ ขนมหลากหลายชนิด ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะนำผู้บริโภคเลือกกระเช้าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) ซึ่งขณะนี้มีกว่า 2,400 รายการ เพื่อให้ผู้รับได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด กรณีซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมในภาชนะ แสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ ประเภท หรือ ชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้รับสามารถเลือกซื้อและตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุได้

           รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า กรณีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าเอง หากเลือกอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบบี้หรือโป่งพอง เป็นสนิม หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อยและแน่นหนาและสังเกตฉลากควรแสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น ชื่ออาหาร ส่วนประกอบที่สำคัญ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน ผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดใส่ในกระเช้า ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นอกจากนี้ ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เป็นต้น มาจัดในกระเช้ารวมกับผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้  มีสารที่เป็นอันตรายและมีกลิ่น อาจเกิดการปนเปื้อนเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับได้

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]