อย. แจงข้อเท็จจริง กรณีแจ้งจับปรับผู้ประกอบการโอทอป

  • 4 Nov 2022
  • /
  • 79

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกรณีมีข่าวผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนถูกแจ้งจับและปรับเพราะไม่มีเลข อย. รูปแบบฉลากไม่ถูกต้อง และเรื่องเงินสินบนรางวัลจากการเปรียบเทียบปรับนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเกิดจากมีผู้มาแจ้งร้องเรียนผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดนครปฐม แสดงฉลากอาหารไม่ถูกต้อง จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครปฐม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลข อย. แล้ว เจ้าหน้าที่ สสจ. ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง เช่น ไม่แสดงวันผลิต วันหมดอายุ ชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาต มีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงได้ดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับกรณีเงินสินบนรางวัลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด โดย อย. ได้มอบอำนาจให้แก่ สสจ. ในการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอน

เลขาธิการฯ อย. กล่าวย้ำว่า อย. ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย และให้การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย สำหรับการปรุงประกอบอาหารขายโดยตรงให้แก่ผู้บริโภค เช่น ขายที่ร้านอาหาร งานวัด ในตลาด ผู้ประกอบการสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต อย. ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]