อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม เตือนประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อ

  • 9 Nov 2022
  • /
  • 29

อย. เตือนประชาชนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ หลังสุ่มตรวจพบ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง”เลขทะเบียนที่ G 298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต18.08.21 วันที่หมดอายุ 18.08.23 เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม

นายแพทย์วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เลขทะเบียนที่  G 298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 18.08.21 วันที่หมดอายุ 18.08.23 ซึ่งฉลากระบุผลิตโดย บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด เลขที่ 30/103 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ บริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด พบว่าไม่ได้มีการผลิต “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” ในรุ่นดังกล่าว ผลิตภัณฑ์นี้จึงเข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. จึงเรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้ที่มีไว้ในครอบครองส่งมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวที่กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ภายใน30 วัน โดยหากภายหลังมีการตรวจพบการครอบครองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เพื่อขาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 300,000 บาท

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ “จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง” เลขทะเบียนที่ G298/49 รุ่นการผลิตที่ 21.A11.01 วันที่ผลิต 19.08.21 วันที่หมดอายุ 19.08.23 ที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจวิเคราะห์พบยาแผนปัจจุบัน Tadalafil นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สั่งบริษัท จงไท้เจี้ยนหมิงเอี้ยว (กรุ๊ป) จำกัด งดผลิตและเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดแล้ว หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน [email protected], Facebook: FDAThai หรือ E-mail: [email protected] ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]