อย. เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม อ่านฉลากให้ละเอียดก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ เพื่อความปลอดภัย

  • 20 Feb 2023
  • /
  • 268

จากเหตุมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมแล้วผมร่วง แสบร้อนทั้งหัว อย. เตือน ระวังการเลือกซื้อและการใช้เพราะเป็นเครื่องสำอางที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้ แนะเพื่อความปลอดภัย อ่านฉลากให้ละเอียดก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ ควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในฉลากอย่างเคร่งครัด

กรณีมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แล้วเกิดอาการผมร่วงขาดเป็นจำนวนมากแสบร้อนไหม้พอง เป็นแผลบนหนังศีรษะ เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สั่งการตรวจสอบ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสียหายใช้ คือ KOTA COSMETICS COLOR CREAM SEPlA (ASH GREY) ใบรับจดแจ้งเลขที่ 10-2-6500043714 นำเข้าโดย บริษัท โคทาคอสเมติก จำกัด สถานะใบรับจดแจ้งถูกยกเลิกโดยผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (ตรวจสอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566) ทั้งนี้ อย. ได้เข้าตรวจสอบสถานที่นำเข้า และเก็บตัวอย่างเครื่องสำอางเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้ หรือขาย ให้สังเกตวันเดือนปีที่ผลิต ต้องเป็นรุ่นที่มีการผลิตและนำเข้าก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 (วันที่ยกเลิกใบรับจดแจ้ง) หากพบเป็นรุ่นการผลิตหลังจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 อย่าใช้ และให้รีบติดต่อร้านค้าแหล่งขายเพื่อขอคืนสินค้าต่อไป

ผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้องตรงกับที่ปรากฏบนฉลาก และมีสถานะใบรับจดแจ้งคงอยู่  และก่อนซื้อให้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีฉลากภาษาไทย ระบุชื่อ ประเภทเครื่องสำอาง แสดงชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม  มีชื่อ-ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า  ปริมาณสุทธิ  ครั้งที่ผลิต  เดือนปีที่ผลิต  เดือนปีที่หมดอายุ (สำหรับเครื่องสำอางที่มีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน)  คำเตือน  และเลขที่ใบรับจดแจ้ง  ควรซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและมีชื่อ - ที่ตั้งแน่นอน หากใช้แล้วเกิดปัญหาสามารถติดตามย้อนกลับได้ ทั้งนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจะต้องปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด และเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยการทาเครื่องสำอางในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณท้องแขน หรือหลังใบหู แล้วทิ้งไว้ 24 - 48 ชั่วโมง หากเกิดความผิดปกติ เช่น ผื่นคัน ระคายเคือง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้น

 

 

-2-

อย. ขอย้ำเตือน ผู้นำเข้าเครื่องสำอางต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่นำเข้ามาขาย คัดเลือกผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตที่น่าเชื่อถือ ผู้ขายต้องตรวจสอบการจดแจ้ง และจัดทำฉลากภาษาไทยที่ครบถ้วน ถูกต้องก่อนจำหน่ายแก่ผู้บริโภค  หากมีการแสดงฉลากด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต/ ผู้รับจ้างผลิต จะมีโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีเครื่องสำอางไม่มีฉลากภาษาไทยหรือมีข้อความอันจำเป็นไม่ครบถ้วน ผู้นำเข้า/ผู้ผลิต/ผู้รับจ้างผลิตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นผู้ขายเครื่องสำอางทางออนไลน์ จึงมีหน้าที่ตรวจสอบด้วยว่าเครื่องสำอางที่ขายได้รับการจดแจ้งอย่างถูกต้อง มีการแสดงฉลากภาษาไทยครบถ้วน ถูกต้อง เพราะผู้บริโภคที่ซื้อทางออนไลน์ไม่มีโอกาสได้เห็นสินค้าและฉลากของผลิตภัณฑ์จริง

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]