จริงหรือไม่ ? ฟอสฟอรัสสูง ในปลาแช่แข็งสำเร็จรูป ส่งผลอันตรายกับผู้ที่ไตเสื่อมระยะสุดท้าย

  • 20 Feb 2023
  • /
  • 224

อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง มักใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มสารประกอบฟอสเฟตเพื่อ ปรับปรุงเนื้อสัมผัส ซึ่งมีความปลอดภัยในการบริโภคสาหรับบุคคลทั่วไป แต่ในผู้ป่วยที่ ไตเสื่อมสภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีก ต้องจำกัดอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง เช่น ผลิตภัณฑ์จาก นม เครื่องในสัตว์ ถั่ว ไข่แดง กาแฟ กุ้งแห้ง และอาหารทะเลแช่เยือก แข็ง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ผู้ป่วยที่ไตเสื่อมสภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีก จำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริโภคอาหารต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสม ได้แก่ พลังงาน โปรตีน ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำดื่ม เพื่อชะลอการเสื่อม บำบัดทดแทนไต และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]