อย. เผยสถิติการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบ 58 ยอดปรับกว่า 1.9 ล้านบาท พร้อมตรวจเข้มปีงบ 59 ต่อ ขอให้ผู้บริโภควางใจ

  • 26 Nov 2015
  • /
  • 479

      อย. สนองนโยบายรัฐบาล ในการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณทางสื่อต่าง ๆ หวังให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย มิให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริง เผย ปีงบ 58 เฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวม 29,132 เรื่อง พบความผิดด้านอาหารมากสุดกว่า 1,000 เรื่อง เปรียบเทียบปรับเป็นเงินกว่า 1.9 ล้านบาท ย้ำ ปีงบ 59 อย. พร้อมจะเดินหน้าเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้มข้นต่อไป พร้อมมีมาตรการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้ประชาชนมั่นใจการดำเนินงานของ อย.

      นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อในทางที่ไม่สมควรผ่านทางสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย การสั่งซื้อสินค้า และการกระทำความผิดอาญาอื่นทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ดาวเทียม ฟรีทีวี ทีวีดิจิตอล อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ แผ่นพับ และอื่น ๆ โดยผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) จำนวนรวม 29,132 เรื่อง (แยกเป็น อาหาร 10,848 เรื่อง , ยา 6,079 เรื่อง , เครื่องสำอาง 11,445 เรื่อง วัตถุอันตราย 292 เรื่อง , เครื่องมือแพทย์ 178 เรื่อง และวัตถุเสพติด 290 เรื่อง) และพบการฝ่าฝืนกฎหมายโฆษณาฯ แยกเป็น อาหาร 1,418 เรื่อง , ยา 412 เรื่อง , เครื่องสำอาง 64 เรื่อง , เครื่องมือแพทย์ 82 เรื่อง และวัตถุเสพติด 21 เรื่อง โดย อย. ได้ดำเนินคดีผู้กระทำผิด ได้แก่ เจ้าของสื่อ , ผู้ผลิต , ผู้จัดจำหน่าย , พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ได้แจ้งเปรียบเทียบปรับและระงับโฆษณา รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 1,929,500 บาท สำหรับความผิดการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายมากที่สุด แบ่งเป็น อาหาร เรื่อง การไม่ขออนุญาตโฆษณา , ยา เรื่อง การไม่ขออนุญาตโฆษณา , โฆษณาสรรพคุณยาอันเป็นเท็จหรือเกินความจริง , โฆษณายาบำรุงกามหรือยาคุมกำเนิด , โฆษณายาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรืออาการของโรคที่รัฐมนตรีประกาศ เช่น ความดัน มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น , เครื่องมือแพทย์ เรื่อง ไม่ขออนุญาตโฆษณา และเครื่องสำอาง เรื่อง โฆษณาข้อความที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกาย ซึ่งอาจทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญอันเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

      นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนมายังผู้ประกอบการทั้ง เจ้าของสื่อ , ผู้ผลิต , ผู้จัดจำหน่าย , พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ อย่าได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายโฆษณาฯ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย. จะเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่าง ๆ อย่างเข้มข้น หากพบกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีทั้งเปรียบเทียบปรับและระงับโฆษณา เพื่อคุ้มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค มิให้ตกเป็นเหยื่อการโฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริงในรูปแบบต่าง ๆ  หากผู้บริโภคพบเห็นการโฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริงทางสื่อใด ๆ ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือร้องเรียนผ่านทาง Oryor Smart Application หรือร้องเรียนผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่พบปัญหานั้น ๆ

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]