ระวังปัญหายาตีกันเมื่อใช้ยาแก้ปวดไมเกรน

  • 5 May 2017
  • /
  • 360

Ergotamine เป็นยาที่ใช้สำหรับรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนเฉพาะเวลาปวดเฉียบพลัน การรับประทานยาดังกล่าวต้องระวังปัญหายาตีกันซึ่งอาจทำให้อาการไม่พึงประสงค์รุนแรงขึ้น หรืออาจทำให้ประสิทธิภาพยาลดต่ำลงจนไม่สามารถควบคุมอาการปวดได้ ยาที่ต้องระวังหากต้องรับประทานร่วมกันได้แก่

1.       ยาต้านเชื้อรา เช่น Ketoconazole, Voriconazole, Itraconazole, Fluconazole

2.       ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) เช่น Erythromycin, Clarithromycin, Azithromycin

3.       ยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น Verapamil , Diltiazem, Amiodarone

4.       ยาต้านเชื้อไวรัส เช่น Ritonavir, indinavir Nelfinavir, Saquinavir

5.       ยาต้านอาการปวดศีรษะไมเกรน เช่น Sumartiptan, Zolmitriptan (หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกัน ควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)

ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง เพราะอาจทำให้เกิดหลอดเลือดสมองแตก หัวใจวาย กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือไตวายเฉียบพลันได้ และการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการขาดเลือดบริเวณปลายมือ ปลายเท้าจนเกิดเนื้อตายและต้องตัดทิ้งในที่สุด การใช้ยานี้จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งว่ากำลังใช้ยานี้อยู่เพื่อป้องกันปัญหายาตีกัน

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]