เตือน อย่าซื้อยาจากต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ เสี่ยงเสียเงินเปล่า

  • 17 May 2017
  • /
  • 116

          ที่ผ่านมา การนำเข้ายาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะยาเป็นเม็ด หรือแคปซูล หรือลักษณะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ โสมสมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ จากต่างประเทศนั้น มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากและไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์และมีการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะผ่านเข้ามายังประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ส่งสินค้าเร่งด่วน เช่น DHL, FEDEX เป็นต้น

          ถึงแม้ว่า ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะยาเป็นเม็ด หรือแคปซูล หรือลักษณะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ โสมสมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ จากต่างประเทศนั้น ประเทศผู้ขายจะระบุว่า เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (อย.) ได้พิจารณาขนาดในการรับประทานและการแสดงสรรพคุณ ตามข้อกฎหมายของประเทศไทยแล้วนั้นจัดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยา  และหากตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าก็จะไม่สามารถอนุญาตให้นำสินค้านั้นเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มีข้อกำหนดยกเว้นให้นำเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามาในประเทศ สามารถนำติดตัวเข้ามาได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นจะต้องใช้ภายใน 30 วัน เท่านั้น

          ฉะนั้น ผู้บริโภคควรทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกับยา โดยกรณีสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับสินค้าตามที่ต้องการและเสียเงินฟรีโดยใช่เหตุ เพราะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้ขออนุญาตนำเข้า ซึ่งทางด่านอาหารและยา อย. จะส่งสินค้านั้นกลับไปยังประเทศผู้ขายตามเดิม

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]