วัตถุแต่งกลิ่นแมงดานาอันตรายจริงหรือ ?

  • 8 Jun 2017
  • /
  • 85

 

          จากข่าวและคลิปที่แชร์ต่อกันให้ระวังวัตถุแต่งกลิ่นแมงดานา เพราะเมื่อนำมาหยดบนโฟมแล้ว  พบว่าโฟมละลายได้นั้น ในความเป็นจริงแล้ว วัตถุแต่งกลิ่นแมงดานาหรือเชื้อกลิ่นแมงดานามีส่วนประกอบของสารอินทรีย์ ที่สามารถละลายโฟมซึ่งเป็นสารโพลิเมอร์ได้จริง แต่หากนำมาใช้ตามปริมาณและคำแนะนำที่ระบุบนฉลาก จะสามารถนำมาปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัย  เพราะใช้ในปริมาณที่น้อยมาก ไม่ใช่การหยดหรือเทลงไปโดยตรงบนแผ่นโฟมในปริมาณมาก ดังที่ปรากฏในคลิปวิดีโอต่างๆ แต่หากนำมารับประทานโดยตรง หรือสัมผัสและสูดดมเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จากการได้รับปริมาณสารเคมีที่มากเกินไป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุแต่งกลิ่นรสที่ได้รับเลขสารบบอาหาร พร้อมทั้งศึกษาวิธีการใช้วัตถุแต่งกลิ่นรสที่แสดงบนฉลากให้เข้าใจ และใช้ให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุไว้บนฉลาก

 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]