รู้อีกนิด เพื่อใช้เครื่องสำอาง อย่างปลอดภัย

  • 2 Feb 2018
  • /
  • 203

เครื่องสำอาง คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนร่างกาย สำหรับทำความสะอาด และเพื่อความสวยงาม เช่น ครีมทาผิว ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว มาสคาร่า Eye shadow ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่ปลอดภัย ยกเว้นเครื่องสำอางปลอม หรือเครื่องสำอางที่ลักลอบใส่สารที่ อย. ไม่อนุญาต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความไม่ปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอาง บางครั้งเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ข้อควรระวังในการใช้เครื่องสำอาง เช่น

1. ไม่ควรขยี้ตาที่มีมาสคาร่า เพราะจะทำให้มีโอกาสทำให้ดวงตาติดเชื้อได้

2. ไม่ควรใช้เครื่องสำอางร่วมกับผู้อื่น เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์จากเราเองไปสู่ผู้อื่น หรือจากผู้อื่นมาสู่เราได้

3. ไม่ควรลองสีลิปสติก โดยการนำมาทาที่ปาก หากต้องการลองสีลิปสติก ควรนำมาลองทาที่มือ หรือแขน

4.  ขณะนอนหลับ ไม่ควรมีเครื่องสำอางอยู่รอบดวงตา และผิวหน้า เพราะสารเคมีในเครื่องสำอางอาจเข้าตาเมื่อเราขยี้ตาโดยไม่รู้ตัวได้

5. ไม่ควรใช้เครื่องสำอาง หากมีปัญหาตาอักเสบอยู่

6. หากพบว่า สี ลักษณะภายนอกของเครื่องสำอางเริ่มเปลี่ยน หรือส่งกลิ่นผิดปกติ ให้ทิ้งเครื่องสำอาง

7. อย่าเติมของเหลว น้ำ หรืออื่น ๆ ลงในเครื่องสำอาง ยกเว้นมีคำแนะนำบนฉลาก

สามารถเก็บเครื่องสำอางได้นานเท่าใด 

ผลิตภัณฑ์ประเภทรอบดวงตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาสคาร่า ดินสอเขียวคิ้วและขอบตา ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานเท่ากับเครื่องสำอางชนิดอื่น เพราะมีโอกาสในการปนเปื้อนระหว่างการใช้งานมากกว่า โดยแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องสำอางเหล่านี้ทุก 3 เดือนหลังเปิดใช้งาน

เครื่องสำอางประเภทผสมสมุนไพร หรือที่มีองค์ประกอบจากสารที่ได้จากธรรมชาติ มักจะเก็บได้ไม่นาน ผู้ใช้ควรหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ เช่น สี กลิ่น และลักษณะภายนอกของเครื่องสำอาง

และควรเก็บรักษาเครื่องสำอางตามคำแนะนำบนฉลาก เช่น หลีกเลี่ยงจากความร้อน และแสงแดด หากเก็บไม่ได้ตามคำแนะนำ อายุของเครื่องสำอางจะสั้นกว่าวันหมดอายุที่กำหนดไว้บนฉลาก 
 

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]