ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ"เชื้อดื้อยา"

  • 2 Apr 2018
  • /
  • 24

ใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อ ตกเป็นเหยื่อ"เชื้อดื้อยา"

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]