2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์

  • 2 Apr 2018
  • /
  • 24

2 โรคนี้หายเองได้...กินยาปฏิชีวนะไป ไร้ประโยชน์

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]