กัญชารักษาโรคมะเร็งได้... จริงหรือหรอก

  • 11 Jan 2017
  • /
  • 145

จากกรณีที่มีแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการใช้กัญชารักษาโรคมะเร็ง ทำให้หลายต่อหลายคนที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายนี้ ต่างเสาะแสวงหากัญชาเพื่อนำมารักษาโรคตามคำบอกเล่า แต่... กัญชารักษาโรคมะเร็งได้จริงหรือ??

          “กัญชา” จัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาจากกัญชาได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยทางวิชาการในคนยืนยันว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้

          อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศได้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ โดยมีข้อบ่งใช้ของยา ได้แก่ บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เกิดจากการใช้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง เพิ่มความอยากอาหารให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ รักษาภาวะปวดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และรักษาอาการปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดให้สามารถนำกัญชาและสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการรักษาโรคได้

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 21 เมษายน 2559

          ข่าวแจก 64 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]