อย่าเชื่อ... โฆษณาขายเครื่องสำอางทางเฟซบุ๊ก ชื่อ “ภูมิสมดุล BIM” อวดสรรพคุณลดรอบเอวได้ ไม่จริง!!!

  • 25 Jul 2017
  • /
  • 58

จากที่มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “ภูมิสมดุล BIM” โดยอวดอ้างสรรพคุณช่วยในการลดรอบเอว ด้วยครีมนวดสูตร SlimSafe นั้น ซึ่งจากการตรวจสอบจากฐานข้อมูลพบมีการ

จดแจ้งเครื่องสำอางดังกล่าว แต่มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น “...ยกกระชับสัดส่วน สลายไขมัน  
เอวบาง หุ่นสวย ผอมเพรียว ภายใน 1 ชั่วโมง”

ในความเป็นจริง... ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์ เพื่อใช้ทำความสะอาดและ
เพิ่มความสวยงามเท่านั้น ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกาย ไม่สามารถทำให้สัดส่วนของรูปร่างเปลี่ยนแปลงได้ ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้บริโภคควรซื้อเครื่องสำอางจากร้านที่มีหลักแหล่งเชื่อถือได้ และ
อ่านฉลากเครื่องสำอางให้ถี่ถ้วน สังเกตเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลัก หรือ 13 หลัก ต้องมีชื่อที่ตั้งของผู้ผลิตหรือ
ผู้นำเข้าแสดงอยู่อย่างชัดเจน หากเป็นเครื่องสำอางที่นำเข้ามาจากต่างประเทศก็ต้องมีฉลากภาษาไทย และที่สำคัญที่สุด ควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาคำโฆษณาว่าอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 4 กรกฎาคม 2560

          ข่าวแจก 72 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Site Map

CONTACT

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
24/88 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
02-590-7118
[email protected]